Seminarier

Kärnavfallsrådet i Almedalen 5 juli

Den 5 juli anordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium under Almedalsveckan om Kärnavfallets framtid - ett sekel av utmaningar kl. 10.15-11.15 på Sjöbergs bakgård. Läs mer i Nyhetsblad 2010:9 Är Sverige redo att besluta om ett slutförvar?

Seminarium: Etiska aspekter på kärnbränslecykeln

Presentationerna finns publicerade här.

 


File 910