Underrättelse om att Fennovoima AB har påbörjat planering av slutförvar för använt kärnbränsle i Finland

Komm2016/01534/M 1992:A

Yttrande till Naturvårdsverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner