SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016. Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Den 15 mars 2016 anordnar rådet ett seminarium om årets kunskapslägesrapport på Näringslivets hus.

Ladda ner