SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

Pressmeddelande 23 februari.

Den 24 mars 2015 anordnade rådet ett seminarium om årets kunskapslägesrapport på Näringslivets hus.

Omslag

Det finns fem nyhetsblad publicerade om denna kunskapslägesrapport.

Ladda ner