SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013

Pressmeddelande.

 

Kärnavfallsrådet har även beställt två konsultrapporter som finns att läsa under externa rapporter.

Ladda ner