SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 - Del III Kärnavfallsfrågan och framtiden