SOU 1999:67 Kärnavfall - metod, plats, miljökonsekvens. KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 98