SOU 1996:101 Kärnavfall - teknik och platsval. KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 95

Rapporten kan beställas av Kärnavfallsrådets kansli.