Nyhetsblad

Nyhetsblad från Kärnavfallsrådets miniseminarium i Almedalen 5 juli 2016.
Nyhetsblad från seminariet Etiska aspekter på kärnbränslecykeln den 13 juni 2016.
Ett kort nyhetsblad om seminariet Etiska aspekter på kärnbränslecykeln som följs upp av det längre nyhetsbladet 2016:8.
Kärnavfallsrådets sjätte Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.
Kärnavfallsrådets femte Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.
Kärnavfallsrådets fjärde Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.
Kärnavfallsrådets tredje Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.
Kärnavfallsrådets andra Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.
Kärnavfallsrådets första Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.     
Nyhetsblad 2015:2 handlar om seminariet: Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids? Kärnavfallsrådet anordnade seminariet i samarbete med Nationalkommittéen...