Sammanträdesprotokoll

Presentation av Daniel Barr, Kärnavfallsfonden.
Deponeringsdjupets betydelse vid slutförvaring av högaktivt kärnavfall i berggrunden, av Karl-Inge Åhäll.
Protokoll nr 7/11Protokoll nr 6/11Protokoll nr 5/11Protokoll nr 4/11 - möte i OskarshamnProtokoll nr 3/11Protokoll nr 2/11Protokoll nr 1/11
Protokoll nr 8/10Protokoll nr 7/10Protokoll nr 6/10Protokoll nr 5/10Protokoll nr 4/10Protokoll nr 3/10Protokoll nr 2/10Protokoll nr 1/10
Protokoll 7/09Protokoll 6/09Protokoll 5/09Protokoll 4/09Protokoll 3/09 - Se även Nyhetsblad 2009:1Presentationer: Liu (SSM), Sellin och Gunnarsson (SKB), Forsling (Kärnavfallsrådet)Protokoll 2/09Protokoll 1/09
Protokoll nr 7/08(bilaga till prot nr 7/08)Protokoll nr 6/08Protokoll nr 5/08Protokoll nr 4/08Protokoll nr 3/08Protokoll nr 2/08Protokoll nr 1/08