Remissvar och yttranden

Här finns övriga skrivelser och PM samlade. Februari 2008. Skrivelse till Peter Szakalos rörande kopparkorrosion 2007-10-29 Kommentarer till den publicerade studien "Corrosion of Copper by Water" av P.Szakalos, G. Hultqvist och G. Wikmark2006-...
Här återfinns remissvar till Miljödepartementet från 2004-2009. 2009-12-21 Remissvar till Miljödepartementet: Delbetänkandet ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” 2009-09-21Remissvar till Miljödepartementet:...
Här finns remissvar till SKI och SSI samlade.  De bildade tillsammans SSM i juli 2008.2008-06-24 Remissvar till Statens Strålskyddsinstitut om förslag till föreskrifter om kontroll av gränsöverskdirande transporter av radioaktivt avfall samt...