Remissvar och yttranden

Dnr 1/2015
Synpunkter till Naturvårdsverket. Se även Dnr 21/2014.
Dnr 18/2013 och 10/2014
Yttrande till Miljödepartementet.  Kärnavfallsrådets synpunkter på:– Förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella...