Remissvar och yttranden

Komm2016/01534/M 1992:A
Yttrande till Naturvårdsverket.           
Dnr Komm2016/00289/M1992:A
 Yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten.    
Dnr 3/2016
Yttrande till Miljö- och energidepartementet. (Nytt diarieföringssystem ger nummer KOMM2016/00286/M1992:A).