Rapporter från utfrågningar och seminarier

Rapport från seminariet som hölls på Näringslivets hus den 17 november 2010.
Mötet var en uppföljning till den workshop om kopparkorrosion i november 2009 som resulterade i Rapport 2009:4 och Nyhetsblad 2009:3.
Rapport från Kärnavfallsrådets seminarie den 9 december 2009.
  A report from the scientific workshop, on November 16, 2009.
Rapport från kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008.
Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008
Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008.
Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall
Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008.
Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige
Rapport från kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007.