Kunskapslägesrapporter

Den 15 mars 2016 anordnar rådet ett seminarium om årets kunskapslägesrapport på Näringslivets hus.
Pressmeddelande 23 februari. Den 24 mars 2015 anordnade rådet ett seminarium om årets kunskapslägesrapport på Näringslivets hus. OmslagDet finns fem nyhetsblad publicerade om denna kunskapslägesrapport.
Pressmeddelande 7 mars 2013 I rapporten finns Kärnavfallsrådets yttrande som bilaga. Här finns det i full storlek: Kärnavfallsrådets synpunkter till mark- och miljödomstolen
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007
Det finns tre fördjupningsrapporter till SOU 2007:38:   Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning  Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur...