Förslag till införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd

Dnr Komm2016/00289/M1992:A

 

Yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

 

 

Ladda ner