Kalender 2017

2017

4–5 april, Rådsmöte 2
9 maj, Rådsmöte 3
5 september, Rådsmöte 4
10–12 oktober, Rådsmöte 5 och studiebesök
5 december, Rådsmöte 6

 

 

Arkiv:

2017

18 januari, Rådsmöte 1

2016

18 januari, Rådsmöte 1
15 mars, rådet anordnar ett seminarium om årets kunskapslägesrapport kl. 13-17
5–6 april, Rådsmöte 2
31 maj, Rådsmöte 3
13 juni Seminariet Etiska aspekter på kärnbränslecykeln
5 juli Rådet anordnar ett seminarium under Almedalsveckan om Kärnavfallets framtid - ett sekel av utmaningar kl. 10.15-11.15 på Sjöbergs bakgård 
6 september, Rådsmöte 4
19–21 oktober (Vecka 42), Rådsmöte 5 och studiebesök
6 december, Rådsmöte 6

2015

26 januari 2015, Rådsmöte 1
23 februari 2015, Kärnavfallsrådet överlämnar sin årliga kunskapslägesrapport till statssekreterare Yvonne Ruwaida
10-11 mars 2015, Rådsmöte 2
24 mars 2015, Seminarium om årets Kunskapslägesrapport på Näringslivets hus 13.00-16.30

12 maj 2015, Rådsmöte 3

27 augusti 2015, Rådsmöte 4
12-13 oktober 2015, Rådsmöte 5
3 november 2015, Seminarium om strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle  
1 december 2015, Rådsmöte 6
1 december 2015, Rundabordssamtal

2014

28-29 januari 2014, Rådsmöte 1
6 mars 2014, Överlämning av Kunskapslägesrapport 2014 till miljöminister Lena Ek
11 mars 2014, Presentation av Kunskapslägesrapporten 2014 för Försvarsutskottet
18 mars 2014, Rådsmöte 2
19 mars 2014, Seminarium i Östhammar -
Presentation av Kunskapslägesrapporten 2014
20 mars 2014, Seminarium i Oskarshamn -
Presentation av Kunskapslägesrapporten 2014
8 april, Seminarium om Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet –
resultat från studier bland politiker och allmänhet 
6 maj 2014, Rådsmöte 3
16 juni, Överlämning och publicering av
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
28 augusti 2014, Rådsmöte 4
14 oktober 2014, Rådsmöte 5
26 november Seminarium om organisationsfrågor
3 december 2014, Rådsmöte 6

 

2013
29 januari 2013, Rådsmöte 1
7 mars 2013, Överlämning av Kunskapslägesrapport 2013 till Lena Ek
19 mars 2013, Rådsmöte 2
23 april 2013, Rådsmöte (Umeå)
11 juni 2013, Rådsmöte 4 (Besök av NWTRB)
3 september 2013, Rådsmöte 5
8-10 oktober 2013, Rådsmöte 6 (Studiebesök till England)
20-21 november 2013. Rådets internationella symposium om de tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle
3 december 2013, Rådsmöte 7

 

 

 

 

 

 

 

2012

17-19 oktober 2012 Rådsmöte 6 och studiebesök till Frankrike
31 oktober 2012 Kärnavfallsrådet lämnar sitt yttrande över SKB:s ansökan till Mark - och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
8-9 november 2012 Internationellt seminarie: Nuclear Waste - Burden or benefit?
6 december 2012 Rådsmöte 7 och rundbordssamtal om granskningen av SKB:s ansökan.