Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet är också en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. Läs mer...

 

Seminarium om SOU 2017:8 den 28 april

Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium om SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring den 28 april på Garnisonen konferens. Mer information kommer.

Överlämning av SOU 2017:8

Den 24 februari har Kärnavfallsrådet lämnat över SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring till miljöminister Karolina Skog.

Läs rapporten här

Senaste kunskapslägesrapporterna